BẢO VỆ QUYỀN CÔNG DÂN BẰNG TÒA ÁN TRONG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM

Authors

  • dang cong cuong Khoa luật - Đại học Huế

Abstract

Trong nhà nước pháp quyền XHCN, Tòa án là thiết chế đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ quyền con người. Tòa án là thiết chế hiện thực hóa chức năng bảo vệ quyền công dân của pháp luật, trực tiếp ngăn chặn hành vi vi phạm quyền công dân bằng hoạt động xét xử, đồng thời đó khôi phục lại những quyền công dân bị xâm hại khi công dân có nhu cầu cần được nhà nước bảo vệ.

Author Biography

dang cong cuong, Khoa luật - Đại học Huế

Giảng viên

References

Đảng cộng sản Việt Nam (2005), Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020;

Lê Vương Long (chủ biên), Trách nhiệm pháp lý, một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở nước ta hiện nay (2008), Nxb. CAND.

Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Khoản 3, Điều 107, Dự thảo Hiến pháp trình Quốc hội kỳ họp thứ 5 (ngày 17/5/2013)

Thái Vĩnh Thằng, Từ điển thuật ngữ lý luận nhà nước và pháp luật, Nxb. CAND, H.2008;

Published

2014-07-04