Phân tích chuổi cung gà thịt trên địa bàn huyện Quảng Điền- tỉnh Thừa Thiên Huế

Authors

  • Nguyễn Lê Hiệp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Abstract

Nghiên cứu này phân tích chuỗi cung gà thịt trên địa bàn huyện Quảng Điển, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt đáng kể giữa chuổi cung gà thịt công nghiệp và chuỗi cung gà thịt thả vườn. Nhìn chung, chuổi cung gà thịt trên địa bàn khá ngắn gọn và có tính hợp tác. Tuy nhiên, tính hợp tác, liên kết giữa các tác nhân cón thấp và khá lỏng lẻo và không c0ó sự ràng buộc về mặt pháp lý. Năng lực của các tác nhân còn nhiều hạn chế, giá trị gia tăng chủ yếu được tạo ra thông qua tuyển chọn, phân loại và giết mổ của người bán buôn và người bán lẻ. Lợi ích phân phối không đồng đều và thường thuộc về các tác nhân trung gian. Để hoàn thiện chuổi cung và nâng cao khả năng tiêu thụ gà thịt trên địa bàn đòi hỏi cần phải có sự hợp tác, liên kết chặt chẽ hơn giữa người chăn nuôi và các khâu trung gian, tích cực nắm bắt thông tin thị trường và chú trọng hơn công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

References

Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế (2009, 2012). Số lượng và sản phẩm chăn nuôi, tài liệu phục vụ lãnh đạo và quản lý chăn nuôi.

Mai Văn Xuân, Bùi Dũng Thể (2010), Marketing và phân tích chuỗi cung trong nông nghiệp, NXB Đại học Huế.

Micah B. Masuku (2011) . An Analysis of the Broiler Supply Chain in Swaziland: A Case Study of the Manzini Region, Asian Journal of Agricultural Sciences 3(6): 492-499.

D. X. Tung (2009). Smallholder Poultry Production in Vietnam Marketing Characteristics and Strategies.

Benjamin White (2007). Vegetable value chains in Eastern Indonesia–a focus on Chilli, SADI-ACIAR research report.

Published

2014-07-04