NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ NỘI LỰC ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP 19 TỈNH BÌNH ĐỊNH

Authors

  • le the buu truong dai hoc quang trung NCS trường đại học kinh tế Huế

Abstract

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh (NLCT) của Công ty Cổ phân lâm nghiệp 19 là vấn đề rất quan trọng cho Công ty trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là các nhân tố nội lực của Công ty. Để xác định các nhân tố này, bài viết căn cứ vào số liệu thu thập được từ việc điều tra ngẫu nhiên các đối tượng bên trong và bên ngoài Công ty về những vấn đề liên quan đến NLCT. Sau khi kiểm định KMO and Bartlett's Test cho kết quả phù hợp sẽ tiến hành phân tích nhân tố khám phá (EFA). Kết quả, có 5 nhân tố thuộc môi trường bên trong ảnh hưởng đến NLCT của Công ty. Đồng thời, qua kết quả hồi quy bài viết cũng xác định được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến NLCT của Công ty. Hơn nữa, thông qua ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên trong, bài viết cũng xác định được các điểm mạnh và điểm yếu của công ty. Từ đó, giúp Công ty đánh giá chính xác năng lực nội tại của mình để có chiến lược phát triển phù hợp trong thời gian tới.

References

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tạp chí Gỗ Việt, số tháng 1 năm 2011, “Xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam: Bài toán cạnh tranh với Malaysia”

Bộ Công Thương - Cổng Thương mại điện tử quốc gia (2004), “Tổng quan về ngành công nghiệp gỗ”, Hà Nội.

Lê Văn Huy (2007), Hướng dẫn sử dụng SPSS ứng dụng trong nghiên cứu Marketing, Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng.

Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức.

Nguyễn Hữu Lam, Đinh Thái Hoàng, Phạm Xuân Lan (2007), Quản Trị Chiến Lược Phát Triển Vị Thế Cạnh Tranh, NXB Thống kê.

Nguyễn Khoa Khôi, Đồng Thị Thanh Phương (2008), Quản Trị Chiến Lược, NXB Thống kê.

Công ty cổ phần lâm nghiệp 19 (2008), Đề án xây dựng chiến lược phát triển công ty cổ phần lâm nghiệp 19, TP. Quy Nhơn.

Nguyên Vũ (2011), “Cơ hội và thách thức cho xuất khẩu mặt hàng gỗ”, Tạp chí công nghiệp số tháng 4/2011, Hà Nội.

Published

2014-07-04