PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THOÁT NGHÈO CỦA CÁC HỘ NGHÈO VÙNG ĐẦM PHÁ TAM GIANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Authors

  • Bùi Đức Tính Khoa KT&PT, Trường Đại học Kinh tế

Abstract

Nghiên cứu này nhằm mục đích phân tích định lượng các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thoát nghèo của các hộ nghèo vùng đầm phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Để đạt được mục tiêu đó nghiên cứu đã lựa chọn 223 hộ, trong đó có 126 hộ nghèo và 97 hộ vừa thoát nghèo. Sử dụng mô hình hồi quy nhị phân cho thấy có 6 nhân tố ảnh hưởng tích cực đến xác suất thoát nghèo của các hộ nghèo, trong đó nguồn vốn vay và tiền gửi từ người thân và trợ cấp chính quyền đóng vai trò quan trọng đến khả năng thoát nghèo. Các yếu tố nguồn lực như đất đai, lao động có tác động tích cực, song mức độ ảnh hưởng tương đối thấp. Tuổi chủ hộ và quy mô nhân khẩu và giới tính của chủ hộ có ảnh hưởng tiêu cực đến xác suất thoát nghèo của các hộ. Điều này có nghĩa rằng, hỗ trợ người nghèo tiếp cận nguồn vốn, tìm việc làm cho lao động ở các khu công nghiệp  và ưu tiên hộ nghèo đông con và phụ nữ đơn thân sẽ giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đầm phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Published

2013-02-10