Tính chất thế tục hóa tôn giáo trong tiểu thuyết Cám dỗ cuối cùng của Chúa của Nikos Kazantzakis

Authors

  • Trần Huyền Sâm Tổ Lý luận và PP giảng dạy - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
  • Phạm Ngọc Lư

Abstract

Khoái lạc trần tục và niềm tin tôn giáo là một trong những chủ đề trung tâm của văn học. Với xu hướng thế tục hóa tôn giáo(sécularisation religieuse) văn học luôn đặt ra câu hỏi: Làm thế nào để con người tự cứu vớt chính mình? Trong phạm vi của một bài báo, chúng tôi xin dừng lại trường hợp Cám dỗ cuối cùng của Chúa của Nikos Kazantzakis - một tiểu thuyết gia lừng danh của thế kỷ XX, người đã có những đóng góp quan trọng về lĩnh vực triết học và tôn giáo, đặc biệt là những lý giải mới mẻ về hình tượng Đức Jesus. Tác phẩm của ông là sự day dứt về bản thể và tâm linh, nhưng trên hết theo thiên hướng xưng tụng con người tự do, trần tục.

References

Nikos Kazantzakis, La Dernière tentation du Christ, Éditions Pocket, 1988 ( Bản tiếng Việt, Cám dỗ cuối cùng của Chúa, Bích Phượng dịch từ bản tiếng Anh), Nxb Đồng Nai, 1988)

Kinh Thánh (Cựu ước và Tân ước), Dẫn nhập và chú thích của Bernad Hurault và Louis Hurault, Nxb Hà Nội, 2006 (Một vài chi tiết trong Tân ước cho thấy sự gần gũi giữa người phụ nữ tội lỗi này với Đức Jesus. Rằng, Magdalene từng lấy nước mắt mà tưới ướt chân Jesus, lấy mái tóc lau rồi hôn lên chân Người, xem phần Tin mừng theo thánh Lu-ca ( tr. 1748).

Xem Người tình của Đức Jesus trong tiểu thuyết Cám dỗ cuối cùng của Chúa, Trần Huyền Sâm, Hồn Việt, số 1-2014; Xem thêm: Sur le chemin de Marie Madeleine, www.antropologia.cat; L’Opus Dei et le Da Vinci Code, http://www.opusdei.org.

Lời mở đầu của Nikos Kazantzakis: “ Je suis sûr que tout homme libre qui lira ce livre plein d'amour aimera plus que jamais, mieux que jamais, le Chris”, www.babelio.com/livres/Kazantzakis-La-derniere-tentation-du-Christ

L’Eglise catholique cherche des parades à la sécularization, http://religion.blog.lemonde.fr

Vie religieuse dans un monde sécularisé, http://www.religieuzen.nl

Pour une sécularisation des religions (Charles- Henry Cuin Sociologue professeur à l’Université Victor - Segalen Bordeaux –II), http://www.liberation.fr/societe,

Friedrich Nietzsche - kẻ phản Ki-tô( Hà Vũ Ttrọng dịch, Nxb Tri thức, 201)

Nietzsche, la mort de Dieu et la naissance de l’homme, http://la-philosophie.com/dieu-est-mort-nietzsche

Évangile de Judas, http://www.evangile-de-judas.com; Évangile de Maria Magdalene, http://nostredame.unblog.fr/).

Published

2014-07-04