ỨNG DỤNG HỆ THỐNG XÂY DỰNG TÁC PHẨM GÒ KIM LOẠI TRONG ĐÀO TẠO NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC HIỆN NAY

Authors

  • nguyen thai quang Trường Đại học Nghệ thuật

Abstract

Tác phẩm gò kim loại là đặc trưng của nghệ thuật điêu khắc nói riêng và nghệ thuật tạo hình nói chung. Chúng đều có khả năng xác lập căn cứ cho từng thời kỳ, từng giai đoạn thay đổi chất liệu, đề tài, kỹ thuật trong phong cách sáng tạo của người nghệ sỹ. Những thay đổi tạo ra những khó khăn cho quá trình hình thành phong cách nhưng không thể không tự điều chỉnh mình để đi đến sự hoàn thiện trong con đường sáng tạo. Có thể khẳng định rằng cần phải xây dựng hệ thống mang tính khoa học trong sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng chuyển giao. Triển khai phương hướng ấy trên bình diện mỹ học nói chung cùng với sự nghiên cứu chỉ dành riêng cho nghệ thuật điêu khắc, đặc biệt là môn gò kim loại để khách thể có được cách tiếp cận đúng đắn đối với tác phẩm và hệ thống phương pháp sáng tạo trong quá trình định hình phong cách người nghệ sỹ khi xây dựng một tác phẩm điêu khắc gò kim loại.

Author Biography

nguyen thai quang, Trường Đại học Nghệ thuật

Trưởng Khoa Điêu khắc- Trường Đại học Nghệ thuật

References

Nguyễn Phi Hoanh, Một số nền mỹ thuật thế giới, Nhà xuất bản Văn hóa,Thành phố Hồ Chí Minh, (1978).

Nguyễn Quân, Giáo trình Mỹ thuật học, Nhà xuất bản Mỹ thuật, Hà nội, ( 2004).

Các trào lưu lớn của nghệ thuật tạo hình hiện đại, Nhà xuất bản Mỹ thuật, Hà nội, (1997).

Điêu khắc hiện đại Việt Nam, Nhà xuất bản Mỹ thuật, Hà Nội, (1997).

Nghiên cứu Mỹ thuật, Viện Mỹ thuật, Hà Nội, (1983).

Triển lãm Điêu khắc toàn quốc lần thứ IV (1993-2003.) Nhà xuất bản Mỹ thuật, Hà nội, (2003).

Lê Thanh Đức, Nghệ thuật môđéc và hậu môđéc, Nhà xuất bản Mỹ thuật, Hà nội, (1996).

Jack C. Rich, The Materials and Methods of Sculpture,Oxford,Universitypress,

New York, (1988).

Nguyễn Thái Quảng, The sentimental in the Family, Mahasarakham University, Thailand, (2012),137-140.

Published

2014-07-14