SỬ DỤNG DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA THỪA THIÊN HUẾ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Authors

  • Nguyễn Thành Nhân Trường Đại học Sư phạm

Abstract

Dưới góc độ giáo dục nói chung, giáo dục lịch sử nói riêng, việc sử dụng di tích lịch sử văn hóa trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông là một bộ phận trong hệ thống phương pháp dạy học lịch sử, chủ yếu là phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan và kết hợp với các tài liệu tham khảo. So với các địa phương khác trong cả nước, Thừa Thiên Huế là nơi lưu giữ hệ thống di tích lịch sử văn hóa phong phú, đa dạng. Đi suốt chặng đường lịch sử dân tộc, “không một tảng đá nào nơi mảnh đất này không có tên”.  Do đó, sử dụng di tích lịch sử văn hóa Thừa Thiên Huế vào dạy học, ngoài việc góp phần nâng cao chất lượng của việc dạy học lịch sử, nó còn bồi dưỡng tình yêu quê hương, giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho học sinh Trung học phổ thông.

References

Hoàng Thanh Hải (1999), Sử dụng di tích lịch sử trong dạy học lịch sử dân tộc ở trường Trung học cơ sở, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đặng Văn Hồ - Đỗ Thu Hà – Cao Thị Quỳnh Giao (2002), Di tích lịch sử văn hóa Thừa Thiên Huế, NXB Thuận Hóa, Huế.

Phan Khanh (1992), Bảo tàng – Di tích – Lễ hội, NXB Thông tin, Hà Nội.

Phan Ngọc Liên (Chủ biên) - Trịnh Đình Tùng - Nguyễn Thị Côi (2002), Phương pháp dạy học Lịch sử (Tập 2), NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Trần Quốc Vượng, Mai Đình Yên (1997), Các di tích và thế cảnh môi sinh, Tạp chí Xưa và Nay (Số tháng 4), Hà Nội

Published

2014-07-04