PHÂN TÍCH XÁC SUẤT TẮC NGHẼN CỦA NÚT LÕI OBS CÓ HỖ TRỢ ĐA DỊCH VỤ

Authors

  • Khoa CNTT
  • Dương Phước Đạt

Abstract

Tóm tắt: Chuyển mạch chùm quang hứa hẹn là một giải pháp hiệu quả đối với các mạngđường trục trong tương lai, trong đó mô hình IP-over-OBS là một kết hợp tất yếu nhằm tậndụng thế mạnh của mỗi tầng quang và điện. Với những tiến bộ đáng kể về cung cấp truyềnthông đa dịch vụ của tầng IP, một yêu cầu được đặt ra là làm thế nào tầng OBS có thể hỗ trợcác luồng dịch vụ có các mức ưu tiên khác nhau. Bài viết sẽ phân tích thông số chất lượngdịch vụ (xác suất tắc nghẽn) trong phân phối tài nguyên ở cổng ra của nút mạng OBS.

Từ khóa: Nút lõi OBS, đa dịch vụ, xác suất tắc nghẽn, khả năng chuyển đổi bước sóng, phânphát tài nguyên

References

C. Qiao et al. (1999). Optical burst switching (OBS) - A new paradigm for an optical Internet, Journal of High

Speed Networks, vol.8, pp.69-84.

J. S. Turner (1999), Terabit burst switching, Journal of High Speed Networks, vol.8, no.1, pp.3-16.

M. Yoo et al. (1998). A New OBS Protocol for Supporting QoS, SPIE Proc. of Conf. All-optical Networking,

vol. 3531, pp. 396-405, Nov. 1998.

Mohamed H. S. Morsy et al. (2010). Performance Analysis of a Core Node Equipped with Wavelength Converter

Pool in an Optical Burst Switched Network, Proceeding of 17th International Conference

on Telecommunications, pp. 699-705.

Đặng Thanh Chương, Lợi, Vũ Duy, Võ Viết Minh Nhật. Một mô hình kết hợp đường trễ với định tuyến lệch

hướng trên mạng chuyển mạch chùm quang, Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông, 2011, Tập: V-1, Số:

(25), Trang: 22-31.

R. Bojovi et al. (2008). An Approach to Resolving Contention Problem in an Optical Burst Switching WDM

Network, Electronics & Electrical Engineering (ISSN 1392-1215), Vol.83, No.3, pp.33-36.

C. F. Hsu, T. L. Liu, N. F. Huang, Performance Analysis of Deflection Routing in Optical Burst Switched Networks,

Proc. of IEEE INFOCOM 2002, 55-73.

J. Xu, C. Qiao, J. Li, G. Xu, "Efficient Channel Scheduling Algorithms in Optical Burst Switching Networks",

Proc. of IEEE INFOCOM, vol.3, 2003, pp.2268-2278.

M. Ljolje, R. Inkret, B. Mikac, "A Comparative Analysis of Data Scheduling Algorithms in Optical Burst

Switching Networks", Proc. of Optical Network Design and Modeling, 2005, pp.493-500.

Published

2015-09-04