LỒNG GHÉP CÁC YẾU TỐ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀO MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN Ở TỈNH PHÚ YÊN

Authors

  • Viện Viện Tài nguyên và Môi trường
  • Nguyễn Huy Anh Viện Tài nguyên và Môi trường - Đại học Huế

Abstract

Bài báo giới thiệu kết quả phân tích và đề xuất lồng ghép các yếu tố BĐKH vào các CQK chính của tỉnh Phú Yên. Kết quả nghiên cứu cho thấy các CQK chính của tỉnh Phú Yên từ trước khi có Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH nên hầu như chưa lồng ghép được các yếu tố BĐKH, trong khi đó có một số CQK ban hành sau những vẫn chưa được lồng ghép các yếu tố BĐKH một cách toàn diện. Bài báo cũng đã chỉ ra những điểm trống trong một số CQK chính của tỉnh Phú Yên, đồng thời cũng đề xuất lồng ghép các yếu tố BĐKH vao trong các CQK này.

Published

2015-11-09

Issue

Section

Khoa học Trái đất và Môi trường