QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CẤP HUYỆN - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ ỨNG DỤNG

Authors

  • Viện Viện Tài nguyên và Môi trường
  • Nguyễn Huy Anh Viện Tài nguyên và Môi trường - Đại học Huế
  • Lê Văn Thăng Viện Tài nguyên và Môi trường - Đại học Huế

Abstract

Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học cho định hướng quy hoạch bảo vệ môi trường cấp huyện và kết quả nghiên cứu điển hình tại địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó nội dung phân vùng chức năng môi trường đã được xác định là cơ sở quan trọng trong quy hoạch bảo vệ môi trường cấp huyện. Đồng thời ứng dụng nghiên cứu tại địa bàn huyện Phú Lộc đã phân chia toàn bộ diện tích của huyện thành 26 tiểu vùng chức năng môi trường và đề xuất định hướng quy hoạch bảo vệ môi trường cho các tiểu vùng chức năng môi trường đó.

Published

2015-11-09

Issue

Section

Khoa học Trái đất và Môi trường