ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA TỈNH PHÚ YÊN VÀ ĐỀ XUẤT CẬP NHẬT

Authors

  • Viện Viện Tài nguyên và Môi trường
  • Lê Quang Cảnh Viện Tài nguyên và Môi trường
  • Hồ Thị Ngọc Hiếu Viện Tài nguyên và Môi trường

Abstract

Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Phú Yên được ban hành năm 2012 nhằm mục tiêu định hướng các chương trình, dự án phát triển của tỉnh theo hướng thích ứng với xu thế biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng tránh và giảm nhẹ rủi ro thiên tai gây ra, đồng thời góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Phú yên đến năm 2020. Bài báo đã phân tích những kế quả đạt

Published

2015-11-09

Issue

Section

Khoa học Trái đất và Môi trường