CÁC TRƯỜNG HỢP ỨNG PHÓ KHẨN CẤP DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ GIẢI PHÁP ƯU TIÊN THỰC HIỆN TẠI TỈNH PHÚ YÊN

Authors

  • Viện Viện Tài nguyên và Môi trường
  • Hồ Thị Ngọc Hiếu
  • Lê Văn Thăng
  • Lê Quang Cảnh

Abstract

BĐKH đã thực sự hiện hữu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, đã làm xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan với tần suất và cường độ lớn hơn, trong đó chủ yếu là bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt và các sự cố liên quan như sạc lở đất, bồi lắng, biến đổi đường bờ. Bài báo đã xác định được các trường hợp ứng phó khẩn cấp do BĐKH tại địa bàn nghiên cứu thông qua tổng hợp tài liệu, khảo sát thực địa và điều tra phỏng vấn. Đối với các huyện miền núi: hạn hán, lũ lụt và sạt lở đất. Còn các huyện ven biển, đây là khu vực nhạy cảm hơn nên các trường hợp ứng phó khẩn cấp nhiều hơn ở miền núi, trong đó các trường hợp khẩn cấp đáng quan tâm là lũ lụt, triều cường và bão. Thông qua đó, các giải pháp ưu tiên đã được đề xuất để kịp thời triển khai ứng phó trong giai đoạn hiện tại và thời gian tới.

Published

2015-11-09

Issue

Section

Khoa học Trái đất và Môi trường