NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH SINH KẾ ỞVÙNG ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Authors

  • Viện Viện Tài nguyên và Môi trường
  • Nguyễn Đình Huy
  • Lê Văn Thăng

Abstract

Để đánh giá được khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của 9 mô hình sinh kế ở vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế đã được điều tra, khảo sát, bài báo này đã xây dựng và áp dụng bộ tiêu chí gồm 14 chỉ tiêu để tiến hành đánh giá. Trên cơ sở tính toán một cách định lượng được các thông số liên quan như trọng số của chỉ tiêu, điểm số thực tế và điểm số chính thức của các chỉ tiêu, điểm số đánh giá chung của từng mô hình… để phục vụ cho quy trình đánh giá. Kết quả đánh giá đã phân hạng được khả năng thích ứng với biến đổi khí hậuđối với 9 mô hình sinh kế ở vùng đồng bằng ven biểntỉnh Thừa Thiên Huế, gồm có 06 mô hình thích ứng khá cao, 02 mô hình thích ứng trung bình và 01 mô hình thích ứng thấp với biến đổi khí hậu.

Published

2015-11-09

Issue

Section

Khoa học Trái đất và Môi trường