ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TỈNH KHÁNH HÒA VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

Authors

  • Viện Viện Tài nguyên và Môi trường
  • Đinh Thanh Kiên
  • Lê Văn Thăng

Abstract

Các hoạt động Nuôi trồng thủy sản (NTTS) và Biến đổi khí hậu (BĐKH) có mối quan hệ và tác động qua lại lẫn nhau. NTTS chịu nhiều bất lợi do BĐKH gây ra, ngược lại, NTTS cũng làm tăng phát thải khí nhà kính (như: nuôi bán thâm canh, thâm canh, hoặc nuôi ở quy mô công nghiệp).

Trong khuôn khổ bài báo này, chỉ trình bày một số kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của BĐKH đến NTTS tỉnh Khánh Hòa, trong đó tập trung vào các ảnh hưởng nghiêm trọng của các yếu tố như sự thay đổi nhiệt độ, lượng mưa, các tai biến thiên nhiên (bão, lũ lụt, hạn hán) và tiên lượng ảnh hưởng của nước biển dâng đến NTTS, từ đó đề xuất các giải pháp ứng phó.

Published

2015-11-09

Issue

Section

Khoa học Trái đất và Môi trường