ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ KINH TẾ MÔI TRƯỜNG CỦA RỪNG NGẬP MẶN RÚ CHÁ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Authors

  • Viện Viện Tài nguyên và Môi trường
  • Trần Thị Tú
  • Trần Hiếu Quang

Abstract

Kết quả đã xác định được 30 loài TVNM thuộc 27 chi, 22 họ của 2 ngành Dương xỉ (Polypodiophyta) và Ngọc lan (Magnoliophyta). TVNM ở Rú Chá có rất nhiều giá trị sử dụng như cây cho gỗ, củi đốt, làm thuốc, thực phẩm… Rú Chá bị tác động mạnh bởi bốn nguyên nhân: sản xuất nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, san lấp đất rừng và hoạt động khác. Giá trị kinh tế mà rừng ngập mặn Rú Chá ước tính khoảng 1,24 tỷ đồng/năm, trong đó 86,4% giá trị sử dụng trực tiếp, 8,1% giá trị sử dụng gián tiếp và 5,5% giá trị phi sử dụng. Tổng lượng carbon tích lũy ước tính trung bình đạt 50,2 tấn/ha; tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính trung bình đạt 184,0 tấn CO2/ha, tương ứng với 39,86 triệu đồng/ha/năm. Như vậy, tổng giá trị giảm phát thải khí nhà kính CO2 của Rú Chá đạt 231,6 triệu đồng/năm.

Published

2015-11-09

Issue

Section

Khoa học Trái đất và Môi trường