NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG, ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP BẢO TỒN LOÀI TRẮC DÂY (Dalbergia annamensis A. Chev.) Ở KHU VỰC SUỐI ĐÁ BÀN, TỈNH PHÚ YÊN

Authors

  • Viện Viện Tài nguyên và Môi trường
  • Trần Thị Tú
  • Nguyễn Thị Kim Triển
  • Nguyễn Khoa Lân

Abstract

Trắc dây (Dalbergia annamensis A. Chev.) là loài trong chi Trắc thuộc họ Đậu, loài đặc hữu hẹp của Việt Nam. Đây là loài gỗ quý thuộc nhóm IIA, có giá trị sử dụng và giá trị kinh tế rất cao. Trắc dây có thân gỗ, dạng trườn, chiều cao từ 8÷ 9m, cành tiêu giảm thành gai lớn, lá mọc trên gai. Lá rụng vào mùa khô từ tháng 4÷ 5. Rễ cọc có thể dài đến 2m, rễ bên phân nhánh, có nhiều nốt sần cộng sinh vi khuẩn cố định đạm. Các biện pháp bảo tồn được đề xuất như quy hoạch tổng thể khu vực có Trắc dây, thực hiện mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng, nhân giống Trắc dây bằng biện pháp gieo hạt hoặc giâm cành. Sử dụng chất kích thích sinh trưởng ở nồng độ 70ppm GA3 và 3.000ppm α-NAA có hiệu quả nhất cho việc nảy mầm và phát triển của Trắc dây

Published

2015-11-09

Issue

Section

Khoa học Trái đất và Môi trường