GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ GIS VÀ ỨNG DỤNG CỦA NÓ TRONG NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Authors

  • Viện Viện Tài nguyên và Môi trường
  • Hồ Ngọc Anh Tuấn

Abstract

Bài báo giới thiệu phần mềm mã nguồn mở (MNM) và một số phần mềm mã nguồn mở GIS được áp dụng phổ biến trong nghiên cứu về tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Đó là: GRASS, QGIS, MapWinGIS và ILWIS. Các phần mềm MNM có nhiều ưu điểm, tuy nhiên cũng không ít nhược điểm trong quá trình sử dụng. Qua nghiên cứu, nhận thấy QGIS và ILWIS là hai phần mềm MNM GIS có giao diện dễ sử dụng, được sử dụng khá phổ biến, có công cụ rất mạnh để xử lý dữ liệu raster và được xây dựng với mục đích phục vụ cho các ứng dụng chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.

Published

2015-11-09

Issue

Section

Khoa học Trái đất và Môi trường