ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG KIẾN GIANG ĐOẠN QUA HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO VỆ

Authors

  • Viện Viện Tài nguyên và Môi trường
  • Hồ Ngọc Anh Tuấn
  • Nguyễn Anh Tuấn Chi cục bảo vệ Môi trường tỉnh Quảng Bình,
  • Nguyễn Minh Trí Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế
  • Hoàng Anh Vũ Đại học Quảng Bình

Abstract

Bài báo đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng nước sông Kiến Giang đoạn qua huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đồng thời đề xuất những giải pháp thiết thực để bảo vệ chất lượng nước, góp phần vào công tác quản lý sông Kiến Giang theo hướng bền vững.  Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng nước sông Kiến Giang đang tương đối tốt và có thể cấp nước cho nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên, cần có các biện pháp kiểm soát, bảo vệ chất lượng nước sông phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương theo hướng bền vững.

Published

2015-11-09

Issue

Section

Khoa học Trái đất và Môi trường