ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

Authors

  • Viện Viện Tài nguyên và Môi trường
  • Lê Văn Thăng Viện Tài nguyên và Môi trường
  • Nguyễn Huy Anh
  • Nguyễn Xuân Dương Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Abstract

Bài báo giới thiệu kết quả đánh giá hiện trạng môi trường ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng trị năm 2013. Qua nghiên cứu cho thấy môi trường ở Đông Hà đang có dấu hiệu ô nhiễm. Nồng độ bụi và tiếng ồn tại một số nút giao thông quan trọng đã vượt giới hạn cho phép. Chất lượng nước thải công nghiệp và sinh hoạt có nhiều thông số vượt giới hạn cho phép gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân xung quanh. Tình trạng khai thác cát, sạn trên sông Hiếu, sông Vĩnh phước đang là nguyên nhân trực tiếp gây nên hiện tượng sạt lở bờ sông.

Published

2015-11-09

Issue

Section

Khoa học Trái đất và Môi trường