PHÂN TÍCH NHỮNG THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở TỈNH PHÚ YÊN

Authors

  • Viện Viện Tài nguyên và Môi trường
  • Hoàng Ngọc Tường Vân
  • Nguyễn Đình Huy

Abstract

Biến đổi khí hậu ở tỉnh Phú Yên đã có những biểu hiện khá rõ nét thông qua các yếu tố như nhiệt độ không khí gia tăng, lượng mưa bị thay đổi, các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng nhiều với cường độ tác động mạnh hơn và gia tăng tính chất bất thường… Trước thực trạng đó, biến đổi khí hậu đã và đang đang tác động mạnh mẽ đến nhiều ngành, lĩnh vực ở tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, bên cạnh những tác động bất lợi (thách thức) do biến đổi khí hậu gây ra thì ở một khía cạnh nào đó nó cũng mang lại những cơ hội (tác động có lợi) cho các ngành, lĩnh vực ở địa phương này. Với cách tiếp cận đó, bài báo này đã phân tích những thách thức do biến đổi khí hậu gây ra và các cơ hội do biến đổi khí hậu mang lại đối với một số ngành như: nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp, công nghiệp, năng lượng, dịch vụ - du lịch, giao thông vận tải, xây dựng ở tỉnh Phú Yên.

Published

2015-11-09

Issue

Section

Khoa học Trái đất và Môi trường