HOA CHAU CITADEL IN THUA THIEN HUE PROVINCE: NEW VIEWS ON ARCHAEOLOGICAL RESEARCH RESULT FROM 2007 TO 2012

Authors

  • nguyen van quang "Trường Đại học Khoa học"

Abstract

The ancient site of Hoa Chau citadel now confined entirely within the area of 3 villages including Thanh Trung, Kim Doi and Thuy Dien of Quang Thanh commune, Quang Dien district, Thua Thien Hue province. As early as the sixteenth century, this citadel was addressed by Duong Van An in O Chau Can Luc. Since then, many attempts have been made to study the Hoa Chau citadel, however the scope and structure of the citadel still not yet to be determined accurately and especially the date and owner of this citadel are still unclear.

Thus, in the research agenda of Hoa Chau citadel from 2007 to 2012 between the History Department, Hue University of Sciences and Kansai University (Japan), in which the late Dr. Nishimura Masanari was the representative, the most important issue posed was the need to determine the scope/size, structure and characteristics of the citadel, combined with archaeological excavations to determine citadel’s owner and date.

Author Biography

nguyen van quang, "Trường Đại học Khoa học"

Giảng viên

References

Duong Van An (2009), Ô châu cận lục, translated by Văn Thanh, Phan Đăng, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

Nguyễn Phước Bảo Đàn (2001), “Trở lại thành cổ Hóa Châu” [Revisiting the Hoa Chau citadel], Huế Xưa & nay, vol. 43, pp. 87-94.

Le Quy Don (2006), Phủ biên Tạp lục, translated by Institute of Historical Study, Nxb Văn hóa Thông tin.

Nguyễn Xuân Hoa (1998), “Thành Hoá Châu - từ tư liệu thư tịch đến điều tra khai quật khảo cổ học” [Hoa Chau citadel – from texts to archaeological surveys], in Huế Xưa & Nay, vol.27, pp. 60-67.

Nishimura Masanari, Nguyễn Văn Quảng (2013), “Nghiên cứu Khảo cổ học thành cổ Hóa Châu”, Kỷ yếu Hội nghị Thông báo kết quả nghiên cứu “Khu vực thành Hóa Châu: Khảo cổ học và hiện đại, Quảng Thành (Quảng Điền, Thừa Thiên Huế), tháng 9 năm 2013.

Lê Đình Phụng (1998), “Thành Hóa Châu trong lịch sử” [Hoa Chau citadel throughout the history], in Thông tin Khoa học & Công nghệ, vol.1, Thua Thien Hue’s Department of Science, Technology and Environment, p. 62-67.

Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam nhất thống chí, vol.1, translated by Institute of Historical Study, Nxb Thuận Hóa, Huế.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (2013), Địa chí Thừa Thiên Huế (Phần Dân cư và hành chính), NXB Thuận Hóa, Huế.

Viện Khảo cổ học Việt Nam [Vietnam Institute of Archaeology] (1997), Báo cáo kết quả khai quật Khảo cổ học di tích thành Hóa Châu, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế [Report on archaeological excavation at Hoa Chau site, Quang Thanh commune, Quang Dien district, Thua Thien Hue province], Huế.

Trần Quốc Vượng 1995 Miền Trung Việt Nam và văn hóa Champa (Central Vietnam and Champa culture). Nghiên cứu Đông Nam Á (Southeast Asian Studies) 1995(4): 8-24. (in Vietnamese).

Published

2017-02-13

Issue

Section

Journal of Social Sciences and Humanities