COMBINATION BETWEEN HANDS-ON EXPERIMENTS AND COMPUTER-AIDED EXPERIMENTS IN TEACHING HIGH SCHOOL PHYSICS (GRADE 10)

Authors

  • trần thị ngọc ánh Trường Đại học Sư Phạm

Abstract

Thanks to the analysis and assessment of the current status of teaching physics, combined with the analysis of advantages and disadvantages of hands-on experiments and computer-aided experiments in terms of teaching theories, the article presents an overview of solutions to combine these two types of experiments. The article also presents some principles and recommendations of the plan combining hands-on experiments and computer-aided experiments corresponding to each stage of learning. On that basis, building a general teaching procedure with 5 basic steps and applying this process to design a specific number of lesson plans.

Educational experiments’ results with both qualitative and quantitative sides are presented in the article have confirmed the feasibility of the combination between hands-on experiments and computer-aided experiments on improving the quality of teaching high school physics.

References

Lê Văn Giáo (2005), Thí nghiệm và phương tiện trực quan trong dạy học Vật lí phổ thông, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Lê Văn Giáo, Lê Công Triêm, Lê Thúc Tuấn, Một số vấn đề về phương pháp dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông, NXB Giáo dục, Hà Nội

Đặng Thị Hương (2009), Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm khi dạy chương Chất khí (Vật lí 10 – cơ bản) nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh THPT miền núi, luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục, ĐH Thái Nguyên.

Bùi Ngọc Quỳnh (Dịch) (1978), Dạy thế nào cho học sinh tự lực nắm kiến thức vật lí, NXB Giáo dục, Thành phố Hồ Chí Minh.

Published

2016-07-08

Issue

Section

Journal of Social Sciences and Humanities