Phương thức thể hiện và công chúng báo điện tử trên điện thoại di động tại Việt Nam hiện nay

Authors

  • Phan Quốc Hải Trường Đại học Khoa học

Abstract

Sự phát triển của báo chí di động hiện nay đang có những tác động lớn đến đời sống báo giới tại Việt Nam. Trong đó, báo điện tử trên điện thoại động là một loại hình báo chí có những thay đổi lớn. Sự thay đổi này đã định hình cách làm báo mới, cách chuyển tải và sản xuất sản phẩm báo chí mới. Bài viết chỉ ra những đặc điểm hình thức, nội dung của phiên bản báo điện tử dành cho điện thoại di động và cung cấp những thông tin thực tế về sự biến đổi nhu cầu thông tin, hình thành một lớp công chúng với những đặc điểm riêng khác so với các loại hình báo chí truyền thống. 

Author Biography

Phan Quốc Hải, Trường Đại học Khoa học

Trưởng khoa Báo chí-Truyền thông

References

. Châu An, (2014), “Xu hướng báo chí mobile trong kỷ nguyên di động”, Tạp chí Báo chí và Tuyên truyền, Tập 2 (2014), tr 25-37.

.Nguyễn Vân Anh, “Đọc báo qua mobile một trào lưu mới”, Saigon Time, 15/3/2013, tr5.

. Lê Quốc Minh, “Hướng đến báo chí “di động” Tuổi Trẻ - 19/06/2012.

. Helles R, Wei R.(2007), Điện thoại di động công nghệ cao: bản sắc xã hội và sự phụ thuộc vào mục tiêu cá nhân”, Tạp chí Nghiên cứu Truyền thông châu Á , 3 (1), 5 - 24 .

.Jensen K. B.(2010), “Động cơ sử dụng của điện thoại di động cho truyền thông đại chúng và giải trí”, Tạp chí Quốc tế về Viễn thông & Công nghệ thông tin , 25 (1), 36 - 52.

. Wei R. (2006), ‘Lối sống và phương tiện truyền thông mới”, New Media & Xã hội, 8 (6), 991 - 1008.

. Lo V. (2015), “Lối sống và phương tiện truyền thông mới”, New Media & Xã hội, 8(6), 991 - 1008.

Published

2016-10-20

Issue

Section

Khoa học Xã hội và Nhân văn