Những xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ ở Việt Nam

Authors

  • Bảo Khâm Trường Đại học Ngoại Ngữ
  • Cái Ngọc Duy Anh Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Nguyen Thi Hong Duyen Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Huynh Thi Long Ha Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Nguyen Thi Phuong Lan Trường Đại học Ngoại ngữ

Abstract

Mục đích của bài báo là trình bày tổng quan về các khuynh hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ tại Việt Nam. Trên cơ sở tập hơp kết quả từ các nghiên cứu ứng dụng trong bối cảnh Việt Nam, bài báo mô tả ba xu hướng ứng dụng, bao gồm dạy và học dựa vào máy tính, dạy và học dựa vào trang mạng và dạy và học trực tuyến. Bài báo cũng đề cập đến hai nhận định về các xu hướng ứng dụng có liên quan đến hai đặc trưng cơ bản của ba xu hướng trên đây, bao gồm tính cập nhật của các ứng dụng và quy mô của xu hướng.

References

Tiếng Việt

Trình Văn Biều (2012) Một số vấn đề về đào tạo trực tuyến (E-learning). Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM, 40, 86-90.

Bùi Thu Giang (2006) Sử dụng công nghệ thông tin trong việc phát triển kỹ năng nghe hiểu. Kỷ yếu hội thảo “Ứng dụng CNTT trong dạy – học ngoại ngữ, nghiên cứu và quản lý (trang 28-40). Hà Nội: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Vũ Quang Hiền & Đỗ Hoàng Anh (2008) Quan điểm của Đảng trong ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong thời kỳ đổi mới. Tạp chí lịch sử Đảng, 11, 52-58.

Đỗ Quỳnh Hương (2014) Sử dụng mạng xã hội facebook như môi trường quản lý học tập đa phương tiện vào việc dạy-học ngoại ngữ. Truy cập tại địa chỉ dean2020.edu.vn ngày 4 tháng 9 năm 2014.

Hồ Thị Kiều Oanh (2015) Thực trạng sử dụng một số trang mạng phổ biến trong việc tự học tiếng Anh của sinh viên chuyên Anh năm thứ ba tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Ngôn ngữ và Đời sống, 11(241), 24-29.

Bùi Việt Phú (2012) Ứng dụng E-learning trong dạy học. Truy cập tại địa chỉ vnedudev.com ngày 12 tháng 12 năm 2015.

Nguyễn Quang Vịnh (2013) Kinh nghiệm ứng dụng phần mềm trong dạy và học tiếng Anh theo mô hình kết hợp (blended learning) với các lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ trong khuôn khổ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020. Bài trình bày tại Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về các giải pháp phần mềm dạy tiếng Anh cho các cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân, Quy Nhơn ngày 14 tháng 11 năm 2013.

Tiếng Anh

Bao Kham (2013) Wiki Application to a Pre-service EFL Teacher Preparation Course: Exploring its Effectiveness and Problems. A Paper presented at the International Conference GloCALL 2013 organized on 28-30 November 2013 at the College of Foreign Languages, Đa Nang University.

Dudeney, G. & Hockly, N. (2012) ICT in ELT: how did we get here and where are we going? ELT Journal, 66(4), 533-542.

Hockly, N. (2015) Developments in online language learning. ELT Journal, 69(3), 308-313.

Kulkulskra-Hulme, A. Norris, L. & Donohue, J. (2015) Mobile pedagogy for English language teaching: a guide for teachers. British Council: London.

Nguyen Thi Ha Anh (2015) Using Blogging to Motivate Students to Practise Writing Skills. Transforming English Language Education in the Era of Globalization (pp.. Ha Noi: University of Education Publishing House

Nguyen Van Long (2008) The Triangular Isues in Multimedia Language Courseware Design in the Vietnamese EFL Environment. Asian Social Science, 4(6), 65-68.

Nguyen Van Long (2013) Wiki-mediated Peer Review Process: Participation and Interaction. In Elspeth, M. (Ed.) ePedagogy in Online Learning – New Developments in Web-Mediated Human Computer Interaction (pp.134-150). Hersley: IGIGlobal.

Nguyen Van Long & White, C. (2011) The nature of “talk” in synchronous computer-mediated communication in a Vietnamese tertiary EFL context. International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching, 1(3), 14-36.

Nguyen Ngọc Vu (2016) An investigation of Vietneamese students’ learning styles in online language learning. Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm TP.HCM, 79, 25-34.

Nguyen Ngọc Vu (2016) An investigation of learners’ readiness for mobile learning in language teaching context in Viet Nam. Unpublished article.

Nguyen Ngọc Vu & Đao Minh Thư (2015). The use of facebook group as an online educational tool in teaching writing to high school students. Tạp chí Khoa học Đại học Hà Nội, 43.

Tran Diem Trang (2015) Using ppt in the ESL classroom: Benefits and drawbacks from high school students’ perspectives. Transforming English Language Education in the Era of Globalization (pp. 301-309). Ha Noi: University of Education Publishing House.

Tran Thi Quynh Nhu & Ho Thi Hanh Tien (2015) Application of Online Testing in English Subjects at a Vocational College in Viet Nam: Reflective Practices. Transforming English Language Education in the Era of Globalization (pp. 297-301). Ha Noi: University of Education Publishing House.

Published

2016-10-20

Issue

Section

Khoa học Xã hội và Nhân văn