NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ TĂNG THÊM (VA) VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Authors

  • Hoàng Hữu Hòa Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
  • Trương Đình Thái

Abstract

Nghiên cứu được thực hiện với ba nhóm ngành nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn thành phố Huế (Mộc mỹ nghệ, đúc đồng, thêu). Từ số liệu khảo sát, kết quả nghiên cứu đã hệ thống được một số nhân tố ảnh hưởng đến VA của từng ngành nghề và tổng hợp chung cả 3 nhóm ngành nghề: (1) yếu tố lao động, (2) vốn sản xuất kinh doanh, (3) mặt bằng (4) thị trường tiêu thụ sản phẩm, (5) liên kết với các đơn vị du lịch. Từ đó, đề xuất một số nhóm giải pháp có cơ sở lý luận và thực tiễn để phát triển ngành nghề thủ công mỹ nghệ của Huế giai đoạn mới.

References

Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)-Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nước CHXHCN Việt Nam, Công ty ALMEC-Trung tâm phát triển quốc tế Nhật Bản (2004), Nghiên cứu về quy hoạch phát triển ngành nghề thủ công theo hướng công nghiệp hóa nông thôn ở nước CHXHCN Việt Nam, Báo cáo cuối cùng – Nghiên cứu quy hoạch tổng thể.

Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)-Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nước CHXHCN Việt Nam, Công ty ALMEC-Trung tâm phát triển quốc tế Nhật Bản (2004), Nghiên cứu về quy hoạch phát triển ngành nghề thủ công theo hướng công nghiệp hóa nông thôn ở nước CHXHCN Việt Nam, Báo cáo cuối cùng – Các dự án thí điểm và quy hoạch tổng thể phát triển mgành nghề thủ công của Tỉnh.

Nguyễn Hữu Thông (1994) – Huế, nghề và làng nghề thủ công truyền thống (Hue, ist Traditional handicrafts and trade guilds – Contributed by THE TOYOTA FOUNDATION, Tokyo – Japan), NXB Thuận Hóa.

Bùi Văn Vượng (2002), Làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam, NXB Văn hóa thông tin.

UBND thành phố Huế, Phòng Kinh tế (2006), “Danh mục các nghề và làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống thành phố Huế năm 2004, 2005, 2006”.

UBND thành phố Huế, Phòng kinh tế (2006), Giải pháp phát triển nghề và làng nghề thủ công truyền thống Huế.

UBND thành phố Huế, Phòng kinh tế (2007), Thực trạng và một số giải pháp phát triển nghề mộc mỹ nghệ Huế.

UBND thành phố Huế, Phòng kinh tế (2007), Thực trạng và một số giải pháp phát triển nghề đúc đồng mỹ nghệ Huế.

UBND thành phố Huế, Phòng kinh tế (2007), Báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành thêu sau lễ hội Festival chuyên đề năm 2005.

Published

2014-07-04