Quyền đại diện của người lao động trong các công ước quốc tế và trong pháp luật lao động Việt Nam.

Authors

  • Đào Mộng Điệp khoa luật

Abstract

Quyền đại diện của người lao động giữ một vị trí vai trò quan trọng khẳng định sự tự do bày tỏ ý chí của người lao động, sự bình đẳng về địa vị pháp lý của các chủ thể và nhằm hướng đến việc xây dựng một quan hệ lao động hài hòa, ổn định, bền vững. Trong phạm vi bài viết, chúng tôi đánh giá sự tương đồng và khác biệt về quyền đại diện của người lao động trong các công ước cũng như trong pháp luật lao động Việt Nam trên cơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị để tiếp tục hoàn thiện quyền đại diện trong pháp luật lao động Việt Nam và nâng cao hiệu quả áp dụng trong thời gian đến.

Published

2013-02-12