Việc xây dựng thủy điện đã ảnh hưởng như thế nào đến sinh kế của người dân tái định cư ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Authors

  • Lê Văn Lân Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung - Trường Đại học Nông Lâm Huế
  • Nguyễn Thanh Hiền

Abstract

Di dân tái định cư là một hợp phần gắn liền với việc xây dựng cáccông trình thủy điện ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Bên cạnh việc đóng góp của các côngtrình thủy điện cho lợi ích quốc gia như cung cấp nguồn điện, điều tiết lũ lụtvà hạn hạn ở vùng hạ lưu, cung cấp nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt củavùng đồng bằng, thì các dự án di dân TĐC lại gây ra những tác động bất lợi đếnsinh kế của người dân TĐC, nhất là việc thiếu đất sản xuất và chất lượng đấtkém, người dân đang bị thiếu việc làm và thu nhập, không gian sinh sống truyềnthống của cộng đồng bị xáo trộn. Bài báo này phân tích tác động của việc thựchiện chính sách di dân tái định cư đến sinh kế người dân, và khuyến nghị các giảipháp khắc phục.

Author Biography

Lê Văn Lân, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung - Trường Đại học Nông Lâm Huế

Điều phối viên các dự án phát triển cộng đồng

References

Bình, N. N. (2010).Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đảm bảo ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân vùng di dân, tái định cư thuộc các dự án thủy lợi, thủy điện ở Thừa Thiên Huế. Sở KHCN Thừa Thiên Huế, 2010.

CORENARM và CSRD (2012). Đánh giá môi trường thủy điện Bình Điền sau ba năm hoạt động. Huế, 2012.

DFID (2001). Sustainable Livelihoods Guidance Sheets Framework Overview. Retrieved June 8, 2010 from http://www.livelihoods.org/info/guidance_sheets_pdfs/section2.pdf

Ellis, F. (2000). Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries. New York: Oxford University Press.

Hoè N.D. và Giang, N.B. (2011). Sự tham gia của cộng đồng lưu vực sông Hương, sông Bồ trong xây dựng và vận hành hồ đập thủy điện ở Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ số 27/2011

Hường, T.V. (2008). Vài nét tổng quan về hệ thống năng lượng Việt Nam và định hướng phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050. Tài liệu hội thảo đánh giá tác động 2 năm gia nhập WTO ngành năng lượng. Hà Nội, 2008.

Nguyện, L.T. (2012). Những tác động từ công trình thủy điện Thừa Thiên Huế đến cuộc sống của cộng đồng cư dân ở các khu TĐC. Báo cáo nghiên cứu của nhóm SEIA, tháng 10/2012.

Nguyện, L.T. (2009). Xác định chỉ số nghèo tổng hợp ở các khu TĐC ở Huế. Tạp chí khoa học Huế số 5/2009.

Viện Tư vấn Phát triển – CODE (2011).Di dân, Tái định cư ổn định cuộc sống và bảo vệ tài nguyên môi trường ở các dự án thủy điện tại Việt Nam. Hà Nội, 2011.

WCD (2000). Dam and Development: A New Framework for Decision- Making. The Report of the World Commission on Dam. London: Earth can.

Published

2013-02-12