XÂY DỰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” VẬT LÍ 10 VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA MÁY VI TÍNH

Authors

  • Lê Đình Hiếu Trường Trung học cơ sở Thủy Phù

Abstract

Nội dung bài báo đề cập đến việc sử dụng sơ đồ tư duy để hệ thống hóa kiến thức cho học sinh trong dạy học vật lí với sự hỗ trợ của máy vi tính. Trên cơ sở đó đề xuất một số hình thức tổ chức hệ thống kiến thức bằng sơ đồ tư duy với mục đích củng cố, khắc sâu kiến thức cho học sinh trong dạy học vật lí ở trường phổ thông.

References

Trần Đình Châu, Đặng Thị Thu Thủy, Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học, Kỷ yếu hội thảo quốc gia về khoa học giáo dục Việt Nam, Bộ giáo dục và đào tạo, 2011.

Nguyễn Minh Châu, Hệ thống hóa kiến thức cho học sinh trong dạy học phần Dao động cơ Vật lí 12 THPT với sự hỗ trợ của máy vi tính, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học sư phạm Huế, 2012.

Tony Buzan, Sơ đồ tư duy trong công việc, NXB Lao động - xã hội, 2007.

Lê Công Triêm, Lương Thị Lệ Hằng, Hệ thống hóa bài học vật lí với sơ đồ tư duy, Tạp chí Giáo dục số 233/ kì 1, 2010.

Published

2013-02-12