Kĩ năng hoạt động độc lập của trẻ khuyết tật trí tuệ

Authors

  • Nguyễn Tuấn Vĩnh Trường Đại học Sư phạm
  • Nguyễn Phước Cát Tường
  • Phạm Thị Quỳnh Ni
  • Trần Thị Phương Anh
  • Hoàng Thị Diệu Hồng

Abstract

Kĩ năng hoạt động độc lập (KN HĐĐL) là một trong những lĩnh vực quan trọng trong hệ thống kĩ năng thích ứng của trẻ khuyết tật trí tuệ (KTTT). Kết quả nghiên cứu trên 45 trẻ KTTT ở Thừa Thiên Huế cho thấy KN HĐĐL của trẻ ở mức độ trung bình và các KN thành phần phát triển không đồng đều. Có sự tương quan thuận mạnh mẽ giữa KN này với mức độ KTTT. Trong khi đó, không tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về KN HĐĐL của trẻ KTTT theo tuổi và giới tính.

Published

2013-02-12