ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA HỌC VIÊN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ HẠNG B1 TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HUẾ

Authors

  • Nguyễn Thanh Khanh Trường Trung học Giao thông vận tải Huế
  • Trần Đăng Huy
  • Hoàng Hùng

Abstract

Đánh giá mức độ hài lòng của học viên về công tác đào tạo lái xe ô tô nói chung và ô tô hạng B1 nói riêng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong đào tạo. Thông qua điều tra khảo sát học viên để nhìn nhận lại chất lượng đào tạo và xây dựng, phân tích các nhóm nhân tố tác động đến sự hài lòng của học viên. Từ đó, đưa ra một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của học viên về công tác đào tạo lái xe ôtô.

References

. Bộ Giao thông vận tải, Báo cáo Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao hiệu quả quản lý về đào tạo, sát hạch lái xe, 2013.

. Phan Văn Hòa, Hoàng Hùng, Nguyễn Trí Lạc, Nâng cao chất lượng đào tạo lái xe ô tô tại Trường Trung học Giao thông vận tải Huế, Tạp chí khoa học, Đại học Huế, Tập 76A, Số 7, 2012.

. Trường Trung học Giao thông vận tải Huế, Báo cáo tổng kết năm học 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

Published

2013-02-12