Editorial Team

Editorial Team

1. Huỳnh Văn Chương, Trưởng ban


2. Trương Thị Hồng Hải, Viện Công nghệ Sinh học - ĐHH


3. Anton Beynen, Đại học Ukrecht, Hà Lan


4. Jong Kyu Ha, Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc


5. Kyung Woo Lee, Đại học Konkuk, Hàn Quốc


6. Komang G. Wiryawan, Đại học Nông nghiệp Bogor, Indonesia


7. Lê Đức Ngoan,Trường ĐH Nông Lâm


8. Nguyễn Vĩnh Trường, Trường ĐH Nông Lâm, ĐHH


9. Trần Đăng Hòa, Trường ĐH Nông Lâm, ĐHH


10. Nguyễn Văn Lợi, Trường ĐH Nông Lâm, ĐHH


11. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Trường ĐH Nông Lâm, ĐHH