ĐÁNH GIÁ TÍNH MẪN CẢM KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN E. COLI VÀ SALMONELLA SPP PHÂN LẬP TỪ PHÂN LỢN CON THEO MẸ BỊ TIÊU CHẢY Ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Nghiên cứu được thực hiện trên 60 mẫu phân tiêu chảy thuộc đối tượng lợn con theo mẹ tại 5 trại heo và 20 hộ chăn nuôi thuộc địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm xác định mức độ đề kháng kháng sinh và tính mẫn cảm của 2 loại vi khuẩn E.coli và Salmonella gây tiêu chảy trên heo con. Kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng vi khuẩn trong các mẫu phân tiêu chảy phân lập được dao động từ 2,45 đến 75,84 tỷ vi khuẩn/1g phân. Kết quả trên kháng sinh đồ, vi khuẩn E. coli đề kháng hoàn toàn (100%) với Enrofloxacin, Norflorxacin và Tetracyclin, đề kháng cao với một số loại kháng sinh như Sulfamethoxazol-Trimethoprim (91,67%), Kanamycin (86,67%), Neomycin (88,33%) và Gentamycin (75%). Vi khuẩn Salmonella spp đề kháng hoàn toàn (100%) với Enroflorxacin, Norfloxacin và Sulfamethoxazol-Trimethoprim, đề kháng cao với Tetracyclin (82,05%), Gentamycin (74,36%), Kanamycin và Neomycin (51,28%). Vi khuẩn Salmonella spp nhạy cảm hoàn toàn (không đề kháng) với với Amoxycilin/Clavulanic và Colistin.

https://doi.org/10.26459/jard.v119i5.2901