ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ SINH DỤC, NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI VCN-MS15 (MEISHAN) VÀ 1/2 GIỐNG VCN-MS15 NUÔI THEO PHƯƠNG THỨC CÔNG NGHIỆP TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

      

Mục tiêu của nghiên cứu này là theo dõi đặc điểm sinh lý sinh dục và đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái VCN-MS15 (Meishan) và 1/2 giống VCN-MS15 nuôi theo phương thức công nghiệp tại Thừa Thiên Huế. Lợn thí nghiệm được nuôi dưỡng, chăm sóc theo các giai đoạn sinh trưởng, sinh sản theo quy trình được khuyến cáo cho lợn nái Móng Cái và 1/2 giống Móng Cái. Kết quả nghiên cứu cho thấy lợn nái hậu bị VCN-MS15 và 1/2 giống VCN-MS15 có tuổi động dục và tuổi phối giống lần đầu sớm, tương ứng là 115,47, 146,05 ngày và 146, 181,17 ngày. Lợn nái VCN-MS15 và 1/2 giống VCN-MS15 được phối giống nhân tạo bằng tinh dịch của lợn đực giống ngoại (Duroc, Pietrain hoặc Landrace) có năng suất sinh sản cao. Ở các lứa đẻ 3-6, lợn nái VCN-MS15 và 1/2 giống VCN-MS15 có số lợn con sơ sinh trung bình/lứa tương ứng là 15,12 và 13,64 con, số lợn con sơ sinh còn sống/lứa là 13,71 và 12,37 con, số lợn con cai sữa lúc 30 ngày tuổi/lứa là 13,03 và 12,15 con. Khối lượng lợn con sơ sinh trung bình tương ứng là 1,01 và 1,24 kg/con, khối lượng của lợn con cai sữa lúc 30 ngày tuổi là 5,61 và 6,51 kg/con, số lứa đẻ/nái/năm là 2,44 và 2,45 lứa, và khối lượng lợn con cai sữa/nái/năm tương ứng là 178,26 và 193,94 kg. Lợn nái 1/2 giống VCN-MS15 có các chỉ tiêu về số lợn con/lứa ở các thời điểm theo dõi khác nhau thấp hơn lợn nái VCN-MS15 (P<0,05), nhưng các chỉ tiêu về khối lượng lợn con, đặc biệt khối lượng lợn con cai sữa/nái/năm lại cao hơn lợn nái VCN-MS15 (P<0,01). Kết quả nghiên cứu trên cho thấy lợn nái VCN-MS15 và 1/2 giống VCN-MS15 phát dục sớm, có năng suất sinh sản cao. Lợn nái 1/2 giống VCN-MS15 có năng suất sinh sản cao hơn lợn nái VCN-MS15. Cần phát triển và đưa giống lợn VCN-MS15 và lợn nái lai 1/2 VCN-MS15 vào sản xuất để nâng cao năng suất sinh sản của đàn lợn nái.

Từ khóa: VCN-MS15, Meishan, 1/2 VCN-MS15, lợn con, năng suất sinh sản


[1] Viện Công nghệ Sinh học - Đại Học Huế

[2] Trường Đại Học Nông Lâm - Đại học Huế

https://doi.org/10.26459/jard.v119i5.2904