SỨC SẢN XUẤT THỊT, TRỨNG CỦA GIỐNG GÀ AI CẬP NUÔI THEO PHƯƠNG THỨC CÔNG NGHIỆP Ở THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá sức sản xuất thịt, trứng của giống gà Ai cập nuôi theo phương thức công nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Chúng tôi sử dụng 204 con gà con 01 ngày tuổi để nuôi lấy thịt và 102 con gà 1 ngày tuổi nuôi lấy trứng. Gà thí nghiệm được nuôi nhốt hoàn toàn trên nền xi măng có lớp độn chuồng bằng trấu, gà được cho ăn các thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh của Cargill theo các giai đoạn và hướng sản xuất. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Tỉ lệ nuôi sống đến 14 tuần tuổi đạt 95,08%; khối lượng cơ thể đạt 1335,0 g/con; tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng là 4,23 kg; tỉ lệ thân thịt ở gà trống đạt 72,79, gà mái là-76,38%; tỉ lệ ức và đùi tương ứng ở gà trống là 16,83; 22,32% và 18,93; 20,64% ở gà mái. Tỉ lệ mỡ bụng thấp của gà trống đạt 0,87% và của gà mái là 0,92%. Sản lượng trứng/mái/năm là 202,43 quả; tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng là 1,95 kg. Hiệu quả kinh tế khi nuôi thịt là 2,411 triệu đồng/200 và theo hướng trứng là 9,338 triệu đồng/100 con.

Từ khóa: Gà Ai Cập; sức sản xuất thịt, sức sản xuất trứng, nuôi công nghiệp.

https://doi.org/10.26459/jard.v119i5.2905