THỬ NGHIỆM ƯƠNG GIỐNG CÁ LĂNG ĐUÔI ĐỎ - HEMIBAGRUS WYCKIOIDES (FANG & CHAUX, 1949) TRONG AO ĐẤT TẠI TỈNH ĐẮK LẮK

Abstract

Thử nghiệm ương cá Lăng đuôi đỏ từ giai đoạn giống nhỏ (30 ngày tuổi) lên giống lớn (60 ngày tuổi) được tiến hành trong ao đất tại tỉnh Đắk Lắk. Mật độ ương là 200 con/m2. Các thí nghiệm được bố trí trong 3 ô lưới ngăn trong ao đất, mỗi ô có diện tích 25 m2. Thức ăn sử dụng là cá tạp tươi và thức ăn viên tổng hợp (có hàm lượng đạm 30%). Sau 30 ngày ương từ cá giống nhỏ có chiều dài trung bình 4,47 – 4,48 cm và khối lượng trung bình 0,90 – 0,91 g, cá giống 60 ngày tuổi có chiều dài và khối lượng trung bình là 6,23 – 6,24 cm và 2,16 – 2,20 g. Tỷ lệ sống đạt 73,24 – 76,83%.

Từ khóa: Cá Lăng đuôi đỏ, cá giống lớn, ao đất, Đắk Lắk.

https://doi.org/10.26459/jard.v119i5.2908