XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ CỦA CỪU PHAN RANG NUÔI Ở THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Nghiên cứu nhằm xác định một số chỉ tiêu sinh lý của cừu Phan Rang nuôi trong điều kiện nóng ẩm cao ở Thừa Thiên Huế. Thí nghiệm tiến hành trên đàn cừu Phan Rang, Ninh Thuận được đưa về nuôi ở Thừa Thiên Huế gồm 20 con (10 con đực, 10 con cái), từ 3 đến 15 tháng tuổi và 04 cừu con được sinh ra ở đây. Kết quả cho thấy, các chỉ tiêu sinh lý của cừu tương đối ổn định và đều nằm trong khoảng sinh lý bình thường. Tần số hô hấp 37,7 - 34,9 lần/phút ở con đực và con cái tương ứng, nhịp tim 68,7 - 67,1 lần/phút; nhiệt độ tầng lông 36,5 - 36,7 0C và nhiệt độ trực tràng 38,9 - 39 0C. Ở các nhóm tuổi khác nhau, nhịp tim không có sự sai khác (P>0,05). Tuy nhiên, tần số hô hấp, nhiệt độ trực tràng, nhiệt độ tầng lông có sự sai khác (P<0,05), theo xu hướng tăng từ 1 đến 9 tháng tuổi, sau đó ổn định trên 12 tháng tuổi. Số lượng hồng cầu, hemoglobin, hematocrit và bạch cầu lần lượt là 6,86 triệu/mm3; 8,2 g%; 40,13 %; 8,71 nghìn/mm3. Các chỉ tiêu sinh lý máu tăng cao nhất ở giai đoạn còn non 1 - 3 tháng tuổi, sau đó giảm dần và ổn định ở các độ tuổi lớn hơn. Hồng cầu và hemoglobin có sự sai khác giữa các nhóm tuổi (P<0,05), nhưng bạch cầu và hematocrit không có sự sai khác (P>0,05).
https://doi.org/10.26459/jard.v108i9.2915