NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC CỦA RỆP SÁP – PSEUDOCCOCUS COMSTOCKI (KUWANA) HẠI CÂY TIÊU Ở HUYỆN TIÊN PHƯỚC, TỈNH QUẢNG NAM

Abstract

Nghiên cứu này được thực hiện tại vùng trồng tiêu thuộc huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam từ tháng 3/2013 đến tháng 10/2013. Mục đích nghiên cứu là xác định và cung cấp các dẫn liệu về hình thái, sinh học của loài rệp sáp Pseudoccocus comstocki (Kuwana) phá hại cây tiêu ở Quảng Nam, làm cơ sở khoa học cho sự phòng trừ rệp sáp hại tiêu có hiệu quả.

Kết quả nghiên cứu: Đã cung cấp các dẫn liệu về hình thái để phân biệt với các loài gần gũi và dễ nhận biết trên cây tiêu. Trong điều kiện tự nhiên ở các vườn tiêu tại xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước (nhiệt độ từ 290C - 350C, độ ẩm 80% - 83%), vòng đời của rệp sáp Pseudoccocus comstocki (Kuwana) có 3 pha phát triển (trứng, thiếu trùng, trưởng thành), thời gian hoàn thành vòng đời dao động từ 26 - 42 ngày, trung bình 31,8 ± 1,6 ngày. Thời gian con cái dinh dưỡng thêm trước khi đẻ trung bình 6,5 ± 0,3 ngày. Tuổi thọ của rệp cái trưởng thành trung bình 17,4 ± 0,5 ngày. Mỗi con cái đẻ trung bình 151,6 ± 2,7 quả. Thời gian ủ trứng  dao động từ 1 - 3 ngày, trứng nở tập trung chủ yếu vào 1 ngày sau đẻ. Tỉ lệ nở trứng trung bình 91,8 ± 0,8 %.

https://doi.org/10.26459/jard.v108i9.2916