MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC VÀ TÌNH HÌNH KHAI THÁC CÂY HƯƠNG LÂU - Dianella ensifolia TẠI THỦY PHƯƠNG, HƯƠNG THỦY, THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Vùng Thủy Phương thuộc thị xã Hương Thủy của tỉnh Thừa Thiên Huế có diện tích đất gò đồi tương đối lớn với nhiều loại lâm sản ngoài gỗ có giá trị trong đó có cây Hương Lâu - Dianella ensifolia (L.) DC. Hiện tại tài nguyên này đang dần bị khan hiếm và suy kiệt do bị khai thác quá mức để làm hương liệu cho sản xuất nhang thắp.

Kết quả nghiên cứu cho thấy: Cây Hương Lâu phân bố rộng với độ thường gặp là 78,95%, rễ có chứa tinh dầu, được sử dụng làm nguyên liệu cho sản xuất nhang thắp. Đây là loài cây có giá trị khai thác cao, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân địa phương trong những lúc nông nhàn tại Thủy Phương - Hương Thủy - Thừa Thiên Huế. Cây có phương thức sinh sản hữu tính và vô tính, nhu cầu về ánh sáng không cao nên có thể gây trồng dưới tán rừng để tạo nguồn nguyên liệu nhằm bảo tồn và phát triển bền vững nguồn lợi này.

 

Keyword: Dianella ensifolia, tài nguyên thực vật, hương liệu

https://doi.org/10.26459/jard.v108i9.2918