NGHIÊN CỨU ĐỘNG THÁI CẤU TRÚC LÀM CƠ SỞ DỰ ĐOÁN SẢN LƯỢNG RỪNG KEO LAI (ACACIA HYBRID) TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Mặc dù là loài cây được đánh giá là đa tác dụng điển hình trong cơ cấu cây trồng Lâm nghiệp và được đưa vào trồng rừng đại trà với tỷ trọng tương đối lớn về mặt diện tích tại Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên mảng nghiên cứu động thái cấu trúc rừng trồng cho Keo lai (Acacia hybrid) còn có những khoảng trống lớn. Qua nghiên cứu đã thiết lập thành công mô hình động thái cấu trúc 3 quy luật kết cấu cơ bản lâm phần Keo lai đó là các quy luật N/D, quy luật tương quan H/D và quy luật quan hệ Dt/D13, đảm bảo yêu cầu độ tin cậy của công tác điều tra, nghiên cứu, dự báo sản lượng rừng ở các thời điểm khác nhau trong chu kỳ kinh doanh Keo lai tại Thừa Thiên Huế.

https://doi.org/10.26459/jard.v108i9.2919