ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NHIỄM KHUẨN TRÊN THỊT LỢN CỦA CÁC CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU SÚC SẢN VÀ CÁC LÒ MỔ TIÊU THỤ NỘI ĐỊA

Abstract

Tóm tắt. Hằng ngày con người trên thế giới sử dụng một lượng lớn thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, thực vật với các nguồn cung cấp khác nhau, chỉ số vi sinh vật sẽ tiêu chỉ để đánh giá vệ sinh an toàn thực phẩm. Mẫu thịt thu thập từ một số cơ sở giết mổ tiến hành phân tích chỉ tiêu vi khuẩn chỉ điểm bằng phương pháp pha loãng mẫu và phương pháp bồi dưỡng khuẩn lạc đã thu được kết quả như sau: 17,65% số mẫu thu thập từ các công ty xuất khẩu không đạt chuẩn chỉ tiêu vi khuẩn hiếu khí tổng trong khi đó số mẫu không lấy từ lò mổ tiêu thụ nội địa là 52,94%. Trung bình về tổng số vi khuẩn hiếu khí trong 1g thịt lợn của các lò mổ tiêu thụ nội địa là 1,82 x 106 CFU/g cao gấp hơn 4 lần so với các công ty xuất khẩu là 3,91 x 105 CFU/g. Đối với thịt lợn xuất khẩu tỷ lệ nhiễm Fecal coliform trong thịt lợn tại các công ty xuất khẩu chiếm khá cao với 11/34 (32,35%) còn lò mổ tiêu thụ nội địa 15/34 (44,12%). Công ty xuất khẩu trong 4/34 (11,76%) mẫu  thịt lợn kiểm không đạt chỉ tiêu E. coli trong khi đó lò mổ tiêu thụ nội địa 16/34 (47,06%) mẫu. Trung bình tổng số E. coli trong 1 g thịt lợn tại các lò mổ xuất khẩu là 74,18 CFU/g thấp hơn 7 lần so với lò mổ tiêu thụ nội địa 513,44 CFU/g. Số mẫu không đạt chỉ tiêu  Staphylococcus aureus của các công ty xuất nhập khẩu là 8,82% còn các lò mổ tiêu thụ nội đia là 41,18%. Giá trị trung bình của Staphylococcus aureus trên các mẫu thịt từ lò mổ xuất khẩu là 66,88 CFU/g trong khi lò mổ nội địa là 109.19 CFU/g. Tỷ lệ nhiễm Salmonella ở thịt lợn xuất khẩu là 2,94% trong khi lò mổ tiêu thụ nội địa là 20,59%. Kết quả nghiên cứu sẽ cảnh báo tình hình nhiễm.

 

https://doi.org/10.26459/jard.v108i9.2920