ẢNH HƯỞNG CỦA XÂM NHẬP MẶN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA Ở XÃ HƯƠNG PHONG, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Hiện tượng xâm nhập mặn trên địa bàn xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ảnh hưởng rất lớn đến việc sử dụng đất trồng lúa của xã. Kết quả nghiên cứu  cho thấy: (i) Xâm nhập mặn diễn ra trên địa bàn xã Hương Phong ở tất cả các năm trong giai đoạn 2005-2013 với các mức độ khác nhau; (ii)Hiện tượng xâm nhập mặn đã làm cho 18 xứ đồng trong tổng số 100 xứ đồng của xã bị nhiễm mặn với tổng diện tích bị xâm nhập mặn dao động từ 20,3ha đến 58,5ha tùy theo từng năm; (iii) Năng suất lúa ở ruộng bị xâm nhập mặn chỉ bằng 52,45% so với năng suất lúa ở ruộng không bị xâm nhập mặn; (iv) Khi sản xuất lúa trên ruộng bị xâm nhập mặn, nếu không tính chi phí dành cho công lao động thì người nông dân chỉ thu được lợi nhuận là 3,45- 6,05 triệu đồng/ha ; (v) Để thích ứng với hiện tượng xâm nhập mặn, người dân chủ yếu sử dụng giống Nếp thơm và giống lúa Chiên địa phương để gieo trồng.

https://doi.org/10.26459/jard.v108i9.2925