KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MÙA VỤ CỦA CÁC GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG CĂN NGƯỜN, RA ZƯ, A RI, CU GIƠ Ở MIỀN TRUNG

Abstract

Lúa rẫy đã và sẽ đóng vai trò quan trọng trong nền sản xuất của đồng bào vùng cao đặc biệt trong tình hình biến đổi khí hậu theo chiều hướng ngày càng khô hạn. Tuy nhiên năng suất còn thấp do nhiều nguyên nhân trong đó có các biện pháp kỹ thuật áp dụng chưa hợp lý. Đề tài này nghiên cứu về một số thời điểm gieo trong vụ Đông Xuân và Hè của các giống lúa địa phương Ra zư, A ri, Cu giơ, Căn ngườn ở Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi nhằm xác định thời điểm gieo thích hợp và bố trí thời vụ hợp lý cho các vùng. Kết quả nghiên cứu cho thấy các giống có thời gian sinh trưởng trong vụ Đông Xuân ngắn hơn vụ Hè Thu từ 30 - 45 ngày (Đông xuân 100 - 130 ngày, Hè thu 150 - 165 ngày). Kết quả này cho thấy các giống không có tính cảm quang chỉ gieo vào vụ Hè Thu như nông dân đã gieo trồng (lúa nương rẫy) mà chúng có thể trồng 2 vụ trong năm. Về năng suất cho thấy vụ Đông xuân và Hè Thu chênh lệch nhau không đáng kể. Như vậy, năng suất hoàn toàn do giống quyết định. Năng suất các giống đạt từ 29,5 - 39,9 tạ/ha trong cả 2 vụ. Các giống có phẩm chất tốt.
https://doi.org/10.26459/jard.v108i9.2931