ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN NUÔI TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA TẢO SILIC Skeletonema costatum (Greville) Cleve

Abstract

Tảo Skeletonema costatum là một trong các loài tảo silic được sử dụng phổ biến để làm thức ăn cho thủy sản ở nhiều cơ sở sản xuất giốn. Bài báo này trình bày một số kết quả bước đầu thăm dò điều kiện nhân nuôi một chủng tảo silic Skeletonema costatum SKVT phân lập từ vùng biển Vinh Thanh. Các kết quả nghiên cứu này sẽ làm cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo phát triển nuôi trồng loài tảo này trên quy mô lớn đáp ứng nhu cầu cung cấp thức ăn cho nuôi trồng thủy sản ở vùng Thừa Thiên Huế.

Qua một số khảo nghiệm bước đầu cho thấy chủng tảo S. costatum SKVT sinh trưởng tốt ở điều kiện pH 8,0; độ mặn 30 phần nghìn; cường độ ánh sáng là 3000-3500 lux và chiếu sáng liên tục; sục khí liên tục 24/24h. Mật độ tảo giống ban đầu ảnh hưởng đến thời gian sinh trưởng cực đại: mật độ càng cao thì thời gian đạt cực đại càng ngắn. Trong cùng điều kiện môi trường , nhân nuôi sinh khối tảo S. costatum trong túi nilon thu được sinh khối cao hơn so với trong thùng xốp.

https://doi.org/10.26459/jard.v108i9.2932