SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI KEO SINH HỌC ĐỂ SẢN XUẤT THANH ÉP, TẤM ÉP TỪ MÙN CƯA, PHOI BÀO TẠI CÁC NHÀ MÁY TRÊN ĐỊA BÀN THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Mùn cưa, phoi bào trong các nhà máy chế biến gỗ đã không được sử dụng hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường. Sử dụng keo sinh học để đúc ép mùn cưa, phoi bào thành các dạng tấm  hoặc thanh để sử dụng tối đa hiệu suất sử dụng gỗ. Các tấm có cường độ  chịu lực cao có thể thay thế  ván gỗ đóng bao bì, thùng chứa hoặc có thể được dùng trang trí nội thất.  Thanh ép sức bền cơ học thấp có thể dùng chất đốt. Chúng có thể được xếp chồng lên nhau không gãy đổ, dễ dàng mang đi xa. Thanh ép mùn cưa từ  keo sinh học không làm ô nhiễm và cung cấp hiệu suất nhiệt cao hơn so với mùn cưa, trấu khi chưa đúc ép. Các kết quả nghiên cứu cho thấy  điều đó.

Từ khóa: Keo sinh học, mùn cưa, phoi bào, thanh ép, tấm ép.

https://doi.org/10.26459/jard.v108i9.2933