THÀNH PHẦN LOÀI, MÙA VỤ, SỐ LƯỢNG VÀ CÁC NGHỀ THU VỚT CÁ GIỐNG TRÔI VÀO ĐẦM PHÁ TAM GIANG-CẦU HAI QUA CỬA BIỂN TƯ HIỀN – PHÚ LỘC – THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Hàng năm nguồn cá giống trôi vào đầm phá qua cửa biển Tư Hiền với số lượng lớn, nguồn giống này được người dân thu vớt phục vụ cho việc ương nuôi. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 79 loài cá có nguồn gốc từ biển vào đầm phá sinh sống, trong đó có 13 loài cá giống hằng năm trôi vào đầm phá với số lượng rất lớn và được người dân thu vớt làm giống phục vụ nuôi trồng thủy sản. Hiện nay ở các vùng quanh cửa biển Tư Hiền người dân khai thác cá giống bằng nghề đáy, nghề nò sáo, nghề rớ giàn là chủ yếu, còn nghề lừ và nghề chuôm thu được cá giống có kích thước lớn hơn nhưng với số lượng ít. Tuy nhiên các nghề này đều sử dụng kích thước mắt lưới chủ yếu là 2a= 3-5mm nhỏ hơn so với quy định cho phép 2a= 18mm. Chính vì vậy cá giống thu được thường có chất lượng kém, ương nuôi có tỷ lệ sống thấp, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của người nuôi.
https://doi.org/10.26459/jard.v108i9.2934