KẾT HỢP CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ TRUYỀN THỐNG TRONG PHỤC TRÁNG GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG

Abstract

Ứng dụng Công nghệ sinh học và phương pháp phục tráng giống truyền thống đã rút ngắn được thời gian phục tráng giống đã bị thoái hóa, để nhanh chóng đưa giống ra phục vụ sản xuất; giải quyết được độ của giống, tăng được năng suất và chất lượng của sản phẩm các giống lúa địa phương. Từ năm 2011 đến 2014, nhờ rút ngắn được thời gian phục tráng giống, chúng tôi đã đánh giá được các đặc trưng, đặc tính nông sinh học và phẩm chất của các giống lúa phục tráng; bước đầu đã đưa được giống tốt phục vụ sản xuất trên đồng ruộng của nông dân.

Từ khóa: phục tráng, giống lúa Ra zư, A ri, Cu giơ, Căn ngườn, hàm lượng các chất: Amylose,  Protein, Fe, Omega3, Omega6, Omega9.

https://doi.org/10.26459/jard.v108i9.2940