NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÍCH LUỸ VÀ CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT DINH DƯỠNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BUỒNG TRỨNG CÁ NÂU (SCATOPHAGUS ARGUS LINNAEUS, 1766)

Abstract

Nghiên cứu về khả năng tích luỹ và chuyển hóa vật chất dinh dưỡng đến sự phát triển của buồng trứng cá Nâu (Scatophagus argus Linnaeus 1766) được thực hiện từ tháng 11/2013 đến tháng 8/2014 tại Thừa Thiên Huế. Có tổng số 105 cá Nâu, với trọng lượng dao động từ 175 – 803g/con, được thu mua từ các chợ và từ các hộ nuôi trồng, đánh bắt ở khu vực phá Tam Giang – Cầu Hai, Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy rằng hàm lượng protein và lipid tích luỹ trong cơ cá Nâu tăng ở giai đoạn đầu của sự phát triển buồng trứng (giai đoạn I, II) và giảm dần ở giai đoạn sau khi cá chuẩn bị tham gia sinh sản (giai đoạn III, IV). Ngược lại, protein và lipid ở buồng trứng cá có xu hướng tăng lên từ giai đoạn III sang giai đoạn IV. Như vậy, cá Nâu có khả năng tích luỹ và chuyển hoá vật chất dinh dưỡng sang buồng trứng để tham gia sinh sản. Nghiên cứu này cũng đã chỉ ra mối tương quan rất chặt chẽ giữa hàm lượng protein, lipid tích luỹ trong cơ và sự phát triển của buồng trứng cá Nâu.

https://doi.org/10.26459/jard.v108i9.2941