ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN TỔNG HỢP ĐẾN HÀM LƯỢNG CÁC SẮC TỐ QUANG HỢP, CƯỜNG ĐỘ QUANG HỢP VÀ TỈ LỆ CÀ PHÊ NHÂN XUẤT KHẨU CỦA CÂY CÀ PHÊ VỐI TRÊN ĐẤT BAZAN TỈNH ĐẮK LẮK

Abstract

Tóm tắt

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón tổng hợp với 7 mức bón khác nhau cho cà phê vối giai đoạn kinh doanh trồng trên đất bazan tại tỉnh Đắk Lắk từ 2012 đến 2014 trên nền phân 260 kg N + 95 kg P2O5 + 240 kg K2O và 10 tấn phân chuồng (2 năm bón 1 lần) bón theo quy trình của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và khuyến cáo của Công ty TNHH Yara Việt Nam từ đó xác định được công thức bón phân tổng hợp CT7 (bón 2.100 kg/ha/năm) cho hàm lượng đạm tổng số, lân dễ tiêu, kali dễ tiêu, canxi và magie trong đất cao nhất; hàm lượng diệp lục a trong lá tốt nhất đạt 1,72 mg/g lá tươi, cao hơn 12% so với đối chứng 1, cường độ quang hợp tốt nhất đạt 28,97 (μmol/m2/s) cao hơn đối chứng1 là 64%, tỉ lệ tươi/nhân tốt nhất đạt 4,33, thấp hơn đối chứng 1 là 14%; Năng suất cà phê nhân cao nhất, đạt 3,67 tấn nhân/ha, cao hơn 21% so với đối chứng 1 và 13% so với đối chứng 2. Công thức bón phân CT7 cho tỉ lệ % cà phê nhân xuất khẩu cao nhất đạt 48,38%, cao hơn 19% so với đối chứng 1 và 14% so với đối chứng 2.

Từ khóa: Cà phê vối, phân tổng hợp, sắc tố quang hợp, cường độ quang hợp, Đắk Lắk

https://doi.org/10.26459/jard.v108i9.2944