NGHIÊN CỨU BỆNH DO NẤM GÂY RA TRÊN CÁ CHẼM (LATES CALCARIFER) NUÔI TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định giống nấm gây bệnh trên cá chẽm (Lates calcarifer) bị xuất huyết, lở loét và thử nghiệm khả năng trị bệnh do nấm gây ra trên cá của hydrogen peroxide và PVP iodine. Kết quả nuôi cấy phân lập đã xác định được giống nấm gây bệnh trên cá chẽm là Aphanomyces. Kết quả cảm nhiễm ngược Aphanomyces lên cá chẽm khỏe làm xuất hiện dấu hiệu bệnh lý giống với cá chẽm bị bệnh xuất huyết, lở loét thu ở các lồng nuôi. Cá có các dấu hiệu như bơi lờ đờ, tróc vảy, xuất huyết trên da, gốc vây, lở loét trên thân. Xoang bụng cá không xuất huyết, tích dịch. Gan, lách, thận không có biểu hiện bệnh lý. Kết quả thử nghiệm thuốc trên môi trường nuôi cấy nấm cho thấy hydrogen peroxide ở nồng độ 250 ppm, 300 ppm và PVP iodine nồng độ 0,9 ppm, 1 ppm có khả năng ức chế sự phát triển của nấm. Sử dụng hydrogen peroxide nồng 300 ppm và PVP iodine nồng độ 1 ppm tắm cho cá bị bệnh do nấm Aphanomyces trong 30 phút có hiệu quả trị bệnh.

Từ khóa: Cá chẽm, Aphanomyces, hydrogen peroxide, PVP iodine
https://doi.org/10.26459/jard.v104i5.2961