PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH NITƠ SỐNG TỰ DO TRONG ĐẤT TRỒNG RAU MÀU Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Trong số 44 chủng vi khuẩn cố định nitơ tự do phân lập được từ 12 mẫu đất đất trồng rau màu ở Thừa Thiên Huế, có 25 chủng có đặc điểm khuẩn lạc tương đối điển hình. Chủng CH2 sinh trưởng phát triển tốt với nguồn cacbon là sacharoza, nhiệt độ 260C, pH = 7. Chủng KL2 sinh trưởng phát triển tốt với nguồn cacbon là glucoza, nhiệt độ 300C, pH = 7,5. Chủng PM2 sinh trưởng phát triển tốt với nguồn cacbon là glucoza, nhiệt độ 280C, pH = 7,5. Các chủng này có tốc độ sinh trưởng mạnh, khả năng lây nhiễm cao, có khả năng cạnh tranh với các nhóm vi sinh vật khác trong môi trường, đồng thời chúng còn có khả năng kích thích sự sinh trưởng, phát triển và năng suất xà lách, trong đó nổi bật nhất là chủng KL2.

Từ khóa: Vi khuẩn, cố định Nitơ, phân lập, tuyển chọn, Thừa Thiên Huế.
https://doi.org/10.26459/jard.v100i1.2971